ขอเชิญร่วมกิจกรรม

MAEKLONG RIVER RUN 2020

วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนำไปสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ให้กับโรงพยาบาล หน่วยบริการสาธารณสุขและเพื่อสังคม

ปิดรับสมัคร

มินิมาราธอน 13.5 กิโลเมตร (Chip Time) (ค่าสมัคร 500 บาท)

 • ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
 • หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป

6.7 กิโลเมตร (Chip Time) (ค่าสมัคร 500 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3.2 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
VIP (ค่าสมัคร 2,000 บาท)

 • สมัครออนไลน์ โอนเงินได้ที่ :-
  ชื่อบัญชี : น
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม หากมีรายชื่อ แสดงว่าได้สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว และท่านจะได้หมายเลข bib ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสมัคร
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ติดต่อ-สอบถาม การสมัครออนไลน์ Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้า)

 • รับเสื้อ-BIB รอบเดียว วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 -20.00 น.
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนเงินค่าจัดส่งมาพร้อมกับค่าสมัคร)
 • จะส่งพัสดุตามที่อยู่ที่แจ้งมาในขั้นตอนสมัคร หากสมัครเป็นกลุ่ม-ชมรม จะส่งไปที่ที่อยู่ของตัวแทนกลุ่มเท่านั้น

 

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

ประเภทมินิมาราธอน 13.5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ทำเวลาดีที่สุด ชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 6.7 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ทำเวลาดีที่สุด ชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท VIP
• ได้รับ เหรียญ เสื้อแบบปกติ (สีฟ้า) เสื้อแบบ VIP (สีเหลือง) และ ชุดของที่ระลึก 1 ชุด

13.5 กิโลเมตร

6.7 กิโลเมตร

3.2 กิโลเมตร

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
- เวลา 05.00 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร
- เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3.2 กิโลเมตร
- เวลา 07.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขันและโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุน
- เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์
Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้าด้วย)

สอบถามทั่วไป
ต้า : 085-2239223
วุฒิ : 091-4017820
หรือ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  034-766416